Có 2 kết quả:

toantoán
Âm Nôm: toan, toán
Tổng nét: 9
Bộ: trúc 竹 (+3 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丶ノ一丶一丨丶
Unicode: U+25AEB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/2

toan

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

toan tính

toán

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

tính toán