Có 1 kết quả:

xóm
Âm Nôm: xóm
Unicode: U+25BCE
Tổng nét: 14
Bộ: trúc 竹 (+8 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丶ノ一丶丶一ノ丨一丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xóm

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hàng xóm