Có 1 kết quả:

lược
Âm Nôm: lược
Tổng nét: 17
Bộ: trúc 竹 (+11 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノ一丶ノ一丶丨フ一丨一ノフ丶丨フ一
Unicode: U+25CC2
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lược

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lược chải đầu