Có 2 kết quả:

giá
Âm Nôm: giá,
Unicode: U+25CC5
Tổng nét: 16
Bộ: trúc 竹 (+10 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丶ノ一丶丶一一一丨フ一丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

giá

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

giá sách; giá áo túi cơm (kẻ vô dụng)

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rá rổ