Có 1 kết quả:

chiếu
Âm Nôm: chiếu
Unicode: U+25D1C
Tổng nét: 18
Bộ: trúc 竹 (+12 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丶ノ一丶丶一一一丨フ一フノ丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chiếu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chăn chiếu