Có 1 kết quả:

bột
Âm Nôm: bột
Unicode: U+25E78
Tổng nét: 13
Bộ: mễ 米 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノ一丨ノ丶一丨丶フフ丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bột

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tinh bột; vôi bột