Có 1 kết quả:

phân
Âm Nôm: phân
Unicode: U+25F61
Tổng nét: 21
Bộ: mễ 米 (+15 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丶フノ丶ノ一丨ノ丶丨フ一丨一一丨丨一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phân

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phân bón