Có 1 kết quả:

đúc
Âm Nôm: đúc
Tổng nét: 22
Bộ: mễ 米 (+16 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶ノ一丨ノ丶ノ一丶ノ一丶一丨一一丨フ丶丶丶丶
Unicode: U+25F6A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đúc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bánh đúc