Có 1 kết quả:

Sợi
Âm Nôm: Sợi
Tổng nét: 9
Bộ: mịch 糸 (+3 nét)
Hình thái:
Nét bút: フフ丶丶丶丶一丨一
Unicode: U+25F98
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

Sợi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sợi tơ