Có 1 kết quả:

vòng
Âm Nôm: vòng
Unicode: U+25FFA
Tổng nét: 12
Bộ: mịch 糸 (+6 nét)
Nét bút: フフ丶丶丶丶丶一フフノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vòng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vòng tròn; đi vòng