Có 1 kết quả:

nuộc
Âm Nôm: nuộc
Tổng nét: 13
Bộ: mịch 糸 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ丶丶丶丶丶丶丨フ丨一一
Unicode: U+26041
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nuộc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nuộc lạt