Có 2 kết quả:

bónbốn
Âm Nôm: bón, bốn
Unicode: U+2629A
Tổng nét: 10
Bộ: võng 网 (+5 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨丨一一丨ノ丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

bón

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

bón cơm; bón ruộng

bốn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ba bốn; bốn phương