Có 1 kết quả:

lượn
Âm Nôm: lượn
Unicode: U+26445
Tổng nét: 14
Bộ: vũ 羽 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨フ丨ノ丶ノ丶フ丶一フ丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lượn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bay lượn