Có 1 kết quả:

cấy
Âm Nôm: cấy
Unicode: U+26519
Tổng nét: 15
Bộ: lỗi 耒 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一一一丨ノ丶フ一一フ丶一フノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cấy

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cấy lúa, cầy cấy