Có 1 kết quả:

túp
Âm Nôm: túp
Unicode: U+26B67
Tổng nét: 8
Bộ: thảo 艸 (+5 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨一丨フ丨フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

túp

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

túp lều tranh