Có 3 kết quả:

mốngmồngmộng
Âm Nôm: mống, mồng, mộng
Tổng nét: 12
Bộ: thảo 艸 (+9 nét)
Nét bút: 一丨一丨丨フ丨丨一丶フフ丶
Unicode: U+26D0B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/3

mống

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dóng mống; mống con cái

mồng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

mồng một

mộng

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

mộng mị; mộng du