Có 1 kết quả:

vỏ
Âm Nôm: vỏ
Unicode: U+27075
Tổng nét: 18
Bộ: thảo 艸 (+15 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨丨一丨一ノ一一丨丨丨丨一丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vỏ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vỏ cây, vỏ bào