Có 1 kết quả:

song
Âm Nôm: song
Tổng nét: 21
Bộ: thảo 艸 (+18 nét)
Hình thái: ⺿
Nét bút: 一丨一丨ノ丨丶一一一丨一ノ丨丶一一一丨一フ丶
Unicode: U+27110
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

song

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ghế song (ghế mây)