Có 1 kết quả:

vắt
Âm Nôm: vắt
Unicode: U+2725A
Tổng nét: 10
Bộ: trùng 虫 (+4 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶ノフノノ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vắt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

con vắt