Có 1 kết quả:

chuồn
Âm Nôm: chuồn
Unicode: U+272C3
Tổng nét: 12
Bộ: trùng 虫 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶一ノ丨フ丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chuồn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chuồn chuồn; phận mỏng cánh chuồn