Có 1 kết quả:

chấy
Âm Nôm: chấy
Unicode: U+272FA
Tổng nét: 13
Bộ: trùng 虫 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶一丨一丶フ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chấy

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

chấy rận