Có 1 kết quả:

mang
Âm Nôm: mang
Unicode: U+272FD
Tổng nét: 12
Bộ: trùng 虫 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丶一丨丨丶一フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mang

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rắn hổ mang