Có 1 kết quả:

rồng
Âm Nôm: rồng
Unicode: U+27370
Tổng nét: 15
Bộ: trùng 虫 (+9 nét)
Nét bút: 丨フ一丨一丶ノフ丶一ノ一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

rồng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

con rồng