Có 1 kết quả:

thuồng
Âm Nôm: thuồng
Tổng nét: 16
Bộ: trùng 虫 (+10 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丶フ丶丨フ一一丨丶フ丶
Unicode: U+2743A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 3

1/1

thuồng

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

con thuồng luồng