Có 1 kết quả:

lượt
Âm Nôm: lượt
Unicode: U+27677
Tổng nét: 11
Bộ: y 衣 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶フ丨ノ丶一ノフ丶丨丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

lượt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lượt là