Có 1 kết quả:

dải
Âm Nôm: dải
Unicode: U+2778A
Tổng nét: 18
Bộ: y 衣 (+13 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶フ丨ノ丶ノフノフ一一丨フノノ一一丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dải

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

dải lụa, dải yếm