Có 1 kết quả:

vạt
Âm Nôm: vạt
Unicode: U+277DD
Tổng nét: 33
Bộ: y 衣 (+28 nét)
Nét bút: 丶フ丨ノ丶ノ丶一一丨丶ノ一丨フ一一一丨フ一一一ノ丨丶一一一丨一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vạt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vạt áo