Có 1 kết quả:

chánh
Âm Nôm: chánh
Tổng nét: 12
Bộ: giác 角 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノフノフ一一丨一丨一丨一
Unicode: U+278E0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chánh

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

(Chưa có giải nghĩa)