Có 1 kết quả:

góc
Âm Nôm: góc
Tổng nét: 14
Bộ: giác 角 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノフノフ一一丨ノ丶ノ丶丨フ一
Unicode: U+278F3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

góc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

góc bánh; góc cạnh, góc vuông