Có 1 kết quả:

đồn
Âm Nôm: đồn
Unicode: U+27996
Tổng nét: 11
Bộ: ngôn 言 (+4 nét)
Hình thái: ⿰丿𡳾
Nét bút: 丶一一一丨フ一ノフ丨フ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đồn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đồn đại, tin đồn