Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Tổng nét: 15
Bộ: đậu 豆 (+8 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ丨一丨フ一丶ノ一一丨フ一丨
Unicode: U+27BF6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

há chẳng phải saỏ (tiếng đầu câu hỏi)