Có 1 kết quả:

thoán
Âm Nôm: thoán
Tổng nét: 10
Bộ: thỉ 豕 (+3 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丶ノ一ノフノノノ丶
Unicode: U+27C2C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

thoán

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thoán (tóm tắt): thoán từ