Có 1 kết quả:

quà
Âm Nôm: quà
Tổng nét: 12
Bộ: bối 貝 (+5 nét)
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶ノノフ丶丶
Unicode: U+27D5F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

quà

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ăn quà