Có 1 kết quả:

biếu
Âm Nôm: biếu
Unicode: U+27DAB
Tổng nét: 15
Bộ: bối 貝 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶一一丨一ノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

biếu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đem biếu, biếu xén