Có 1 kết quả:

đắt
Âm Nôm: đắt
Unicode: U+27DAC
Tổng nét: 15
Bộ: bối 貝 (+8 nét)
Hình thái: ⿲
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶フノ一丨フ一一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đắt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đắt tiền