Có 1 kết quả:

buôn
Âm Nôm: buôn
Tổng nét: 15
Bộ: bối 貝 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶一ノ丶一丨一ノ丨
Unicode: U+27DAD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

buôn

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

buôn bán