Có 1 kết quả:

tậu
Âm Nôm: tậu
Unicode: U+27DF9
Tổng nét: 17
Bộ: bối 貝 (+10 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一一一ノ丶ノ一丨一丨フ一丶フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tậu

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tậu nhà, tậu xe