Có 1 kết quả:

vay
Âm Nôm: vay
Unicode: U+27E4B
Tổng nét: 24
Bộ: bối 貝 (+17 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノ丨一フ丶丨フ一一一ノ丶ノ丶丶ノノフフフ丶丶丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vay

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vay mượn