Có 1 kết quả:

nhông
Âm Nôm: nhông
Tổng nét: 13
Bộ: tẩu 走 (+6 nét)
Hình thái: ⿺
Nét bút: 一丨一丨一ノ丶一ノ一フノ丶
Unicode: U+27ED7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhông

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chạy lông nhông