Có 1 kết quả:

túc
Âm Nôm: túc
Tổng nét: 7
Bộ: túc 足 (+0 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一
Unicode: U+27FB7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

túc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

túc (bộ gốc)