Có 1 kết quả:

nhắc
Âm Nôm: nhắc
Unicode: U+27FD1
Tổng nét: 10
Bộ: túc 足 (+3 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一フ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhắc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đi nhúc nhắc