Có 2 kết quả:

bướcbậc
Âm Nôm: bước, bậc
Tổng nét: 12
Bộ: túc 足 (+5 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丨一一ノフ
Unicode: U+28008
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Chữ gần giống 1

1/2

bước

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bước đi

bậc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cấp bậc