Có 1 kết quả:

rảo
Âm Nôm: rảo
Unicode: U+2803C
Tổng nét: 13
Bộ: túc 足 (+6 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一丨一ノノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

rảo

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rảo bước