Có 2 kết quả:

noinối
Âm Nôm: noi, nối
Unicode: U+28061
Tổng nét: 14
Bộ: túc 足 (+7 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一ノ丶丶ノフノ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

noi

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

noi theo

nối

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

nối theo