Có 1 kết quả:

đủ
Âm Nôm: đủ
Tổng nét: 14
Bộ: túc 足 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨ノ丶一丨一丨フ一丨一ノ丶
Unicode: U+28065
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

đủ

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đầy đủ; no đủ; tháng đủ