Có 1 kết quả:

lỉa
Âm Nôm: lỉa
Tổng nét: 14
Bộ: túc 足 (+7 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丨フ一一丨一一
Unicode: U+2806B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lỉa

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

kéo xà lỉa