Có 1 kết quả:

nhoài
Âm Nôm: nhoài
Unicode: U+28089
Tổng nét: 15
Bộ: túc 足 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一一ノ一丨一一丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

nhoài

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bò nhoài