Có 1 kết quả:

dọc
Âm Nôm: dọc
Unicode: U+28094
Tổng nét: 15
Bộ: túc 足 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丶一フ丶丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dọc

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

bực dọc; chiều dọc, dọc ngang