Có 1 kết quả:

gót
Âm Nôm: gót
Unicode: U+280F4
Tổng nét: 16
Bộ: túc 足 (+9 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一丨フフ丶フ丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

gót

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

gót chân