Có 1 kết quả:

tắt
Âm Nôm: tắt
Unicode: U+28120
Tổng nét: 18
Bộ: túc 足 (+11 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一ノ丶ノ一丨ノ丶丶フ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tắt

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đầu tắt mặt tối